AC PLAGUES URBANES (Sr. I. Rivadulla)

Província: 
Lleida
Adreça: 
Tarragona, 29, 25005 Lleida
Telèfon: 
973 245571
Fax: 
973 245571
Email: 
acplagues@lleida.com