Adepap a 8 TV

Jordi Tapias com a coordinador tècnic d'Adepap ha estat convidat al programa "Migdia" de 8TV. Us adjuntem link.
http://bcove.me/qm9v37v0