ARISTOR AMBIENTAL GESTIÓ, S.L.(Ambitec)

Empresa amb una especialització integral en control de plagues de rosegadors i insectes en general i en el control i prevenció de la legionel·la; amb més de 20 anys d'experiència al sector i en posessió del sistema de Gestió de la Qualitat certificat per ENAC conforme a les exigencies de la Norma UNE-EN ISO 9001 en control de plagues en l'àmbit ambiental, en la indústria en general i en el control de la legionel·losi.Registre: 0008-CAT-ST

Desratització, desinsectació, desinfecció, tèrmits, corcs, control de legionel·la.

Contacte: 
Josep Maria Riñé
Província: 
Tarragona
Adreça: 
Av. Verge de Montserrat, 15 Bjs., 43830 Torredembarra
Telèfon: 
977 641 357
Fax: 
977 130 734
Email: 
ambitec@ambitec.cat