GESTIOR QUIMICS S.L.

La nostra empresa es dedica bàsicament al control de Plagues:

  • Desinfecció
  • Desinsectació
  • Desratització
  • amb dues especialitats relacionades: Eliminació de graffits/decapació de fusta i patologíes xilòfagues.
Contacte: 
Silvia Galofré
Província: 
Barcelona
Adreça: 
Plaça Sant Joan, 7, 08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 
93 7143469
Email: 
gestiorquimics@gestiorquimics.com