MEDINET HIGIENE AMBIENTAL SLU

La nostra procedència, del mateix sector ramader, és un caràcter diferencial respecte a qualsevol altra empresa d’aquest sector. Coneixem bé els problemes des de l’arrel i som conscients de les pèrdues que es poden derivar d’una falta higiene. Això vol dir controlar tant la contaminació per part de bactèries, virus,etc  com l'erradicació de plagues d’insectes o rosegadors (vectors de malalties).
Fem la neteja, desratització, desinsectació, desinfectació (pulverització, espuma, ...) de granges.

També actuem en hostelaria, indústria, particulars, col.lectius. 

Els nostres serveis es poden prestar tant per actuacions puntuals com per contractes periòdics. Ens adaptem a les necessitats del client.

Contacte: 
Sra. Lídia Camps Castañer
Província: 
Girona
Comarca: 
Alt Empordà
Adreça: 
Crta. Sant Miquel s/n
Telèfon: 
671 677 029
Email: 
medinetha@gmail.com