Plagues i Salut pública

Què és una plaga?
És un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i/o les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

Importància de les plagues
Les plagues incideixen en l’entorn humà de manera molt variable. Poden generar danys econòmics  malmetent estructures i objectes o bé  contaminant aliments. Poden ocasionar danys a la salut com, al·lèrgies i picadures o fins i tot provocar malalties. També poden alterar la qualitat de vida ja que poden provocar estrés psicològic, vergonya social o rebuig.