Què s'ha de fer quan es té una plaga

Si vol actuar de forma preventiva o sospita que  ja té un problema de plagues, tant si es a casa seva a l'empresa o al negoci, cal que contracti un servei de control de plagues professional que el pugui ajudar.

El consumidor inexpert, que compra i aplica un plaguicida pel seu compte, generalment desconeix com i on cal aplicar-lo i ignora els riscos que representa utilitzar-lo de forma indeguda. Per tant, aquestes auto aplicacions de plaguicides ofereixen garanties mínimes d'èxit i generen un gran risc per a la salut de les persones.

Un servei dut a a terme per professionals de les plagues es basa en l'adopció de mesures complexes de prevenció i control i no únicament en l'aplicació d'un plaguicida.

Els aplicadors de les empreses professionals de control de plagues disposen de  coneixements tècnics amplis, entrenament i experiència. Disposen de les últimes tecnologies per prevenir i/o controlar les plagues de manera respectuosa per a l'home i pel medi ambient.