Qui es pot fer soci

MODALITATS

SOCI:

 • Condicions bàsiques
  Empresa individual o societària que estigui inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de  la Direcció General de Salut Publica de la Generalitat de Catalunya.
 • Drets
  - Gaudir de tots els avantatges de ser soci de ple dret.
  - Ús dels logos  d’ ADEPAP i els  d’aquelles institucions amb acords específics com la NPMA (soci internacional).
  - Participar, escollir o ser escollit com a  representant  dels dels òrgans de  govern  de la associació.  (Junta Directiva, President)
 • Preu

Sol·licitud inscripció SOCI

MEMBRE ASSOCIAT:

 • Condicions bàsiques
  Qualsevol persona, institució o empresa que presenti la sol·licitud.
  La seva incorporació ha de ser aprovada per Junta Directiva d’ADEPAP en sessió ordinària o extraordinària
 • Drets
  - Gaudeix de tots les avantatges de ser soci de ple dret
  - Ús dels logos  d’ ADEPAP i els  d’aquelles institucions amb acords específics com la NPMA (soci internacional).
  - No participa en les eleccions dels membres de govern ni participa com a candidat.
  - Pot ser invitat per la Junta Directiva a participar  en reunions de Junta Directiva o l’Assemblea General,  amb  veu però sense vot
 • Preu

Sol·licitud inscripció MEMBRE ASSOCIAT