REHABILIT, S.L.

Especialistes en el tractament de la fusta contra els atacs de tèrmits i corcs. Fa més de 30 anys que tractem estructures de fusta d'edificis proporcionant la màxima informació sobre l'estat de la fusta per procedir, en el seu cas, a la realització de reforços estructurals.

Contacte: 
Ramon Mestre
Província: 
Barcelona
Adreça: 
C/ Padilla, 240, 08013 Barcelona
Telèfon: 
93 4561453
Email: 
rehabilit@rehabilit.com