SIGEAM - SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL SL

 • Control Integrat de Plagues
 • Diagnosi biològica de la fusta estructural en Equipament municipals.
 • Tractament contra insectes i fongs xilòfags
 • Control de poblacions d'aus urbanes.
 • Programa incidències sanitàries vectors sanitaris Aedes Albopictus.
 • Manteniment higiènic sanitari contra el risc de Legionel.la
 • Qualitat Ambiental Interior
 • Higienizació de sistemes de climatització
 • Programa de Seguretat Alimentaria
 • Análisi fisics-quimics i microbiologi
 • Neteges tècniques (criogènica)
Província: 
Barcelona
Adreça: 
Francesc Boix i Campo, 6-8 local 2 , 08038 Barcelona
Telèfon: 
932525242
Fax: 
932525243
Email: 
sigeam@sigeam.es