TRACTAMENTS BIOLOGICS DE CONTROL SL

Bio Control és una empresa especialitzada en el control de plagues (desinsectació, desratització, tractaments contra termita i corcs, control d’aus, desinfecicó i legionel·la). Lluitem contra tota mena de plagues mitjançant el control físic (sanejament i exclusió), biològic i químic. Comptem amb la utilització dels últims mètodes de control i utilitzem productes registrats i autoritzats de màxima eficàcia.

Contacte: 
Sr. Xavier Prats
Província: 
Tarragona
Adreça: 
Noguers,3-5-7 S, 43206 Reus
Telèfon: 
977120900
Email: 
controlbio@controlbio.com